Tuesday, August 02, 2011

CIRI-CIRI ARTIKEL

Rangka Artikel
Menurut definisinya,rangka artikel ialah garis kasar atau catatan panduan tentang apa yang hendak ditulis di dalam sesebuah artikel .Ia bertujuan memudahkan penulis untuk mengenal artikel itu secara kasar terlebih dahulu.dengan cara demikian,kita dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan yang mesti diperbaiki sewaktu menulis draf.

Penulis akan mendasarkan artikelnya dari sebuah tajuk besar yang ingin dibincangkan dan kemudian menyusunnya mengikut urutan kepentingan.Dengan menyusun garis kasar itu terlebih dahulu,penulis dapat membuat pertimbangan fikiran dan pendapat yang mahu dikemukakan.Fikiran mana yang mahu ditegaskan atau pendapat mana yang mahu dikecilkan boleh diperluaskan untuk menjadi sebuah tema yang mempunyai kesimpulan sendiri.

Apa yang diperlukan ketika menyusun rangka rencana ini ialah ukuran panjang artikel itu.Di samping itu,penulis juga perlu mengetahui golongan pembaca yang akan membaca artikel tersebut.

Ciri-ciri artikel
Artikel merupakan bentuk karangan menarik yang mempunyai beberapa cirri tertentu.Sifat artikel adalah seperti pendapat editorial , wawancara dan ulasan.Dari aspek kandungan,artikel menyentuh pelbagai topik dari personaliti ke sains,perubatan,ekonomi,perniagaan,sains sosial dan kemasyarakatan.
Artikel dibahagikan kepada :
i)                    Artikel berita – ditulis huraian susulan dari sesuatu peristiwa.Contoh: Majalah Times
ii)                  Artikel kemanusiaan – Boleh diterbitkan bila-bila masa.Personaliti,tokoh atau satu kelompok masyarakat yang cara hidup dan budayanya mempunyai nilai atau penemuan sejarah

Artikel mempunyai sifat-sifat umum.Untuk menulis artikel yang bagus, artikel tersebut haruslah focus kepada sesuatu yang istimewa dan unik.Teknik penulisan artikel membolehkan penulis menyampaikan bahan dengan cara bercerita.Ketika membentangkan bahan-bahan untuk menulis,penulis boleh menggunakan berbagai-bagai alat penulisan fiksyen seperti plot,dialog,monolog,babak,klimaks,saspens,imbas kembali,imbas depan dan sebagainya.

Untuk merangsang pembaca membaca artikel tersebut sehingga akhir,penulis perlu menyusun artikel secara kronologi supaya tulisan itu tidak kaku.Penulis harus meransangkan naluri ingin tahu terhadap pembaca.
Sifat seterusnya adalah fokus kepada perspektif kemanusiaan.Pembaca selalunya gemar akan fakta mengenai perspektif kemanusiaan.Sesetengah pembaca lebih percaya kepada kisah manusia berbanding dengan fakta dan angka.Oleh itu,jika ingin menulis mengenai fakta dan angka,kaitkan dengan perspektif kemanusiaan supaya artikel tersebut menjadi lebih menarik.

Mesej mestilah jelas supaya pembaca faham akan isi kandungannya.Elakkan daripada menulis artikel yang panjang berjela-jela.Pembaca mudah keliru jika artikel terlalu panjang.Isi artikel haruslah bertujuan mengukuhkan mesej dan dapat mempengaruhi pembaca.

Artikel yang baik juga mempunyai ciri-ciri ditulis dengan bahasa yang baik dan santun.Masyarakat terutamanya masyarakat melayu mementingkan adat dan budaya.Oleh itu,penulis perlu sensitive terhadap perkara ini.Kesopanan dan kesusilaan perlu dijaga dan cara persembahan tidak boleh meragui dan berunsur hasutan atau fitnah.Isi kandungan perlu bermanfaat untuk pembaca.

Perkara yang paling utama adalah, dalam menulis artikel yang baik,keasliaan amat penting.Penulis tidak  dibenarkan sama sekali meniru atau menciplak idea idea orang lain dan dipersembahkan sebagai artikelnya.
Tulisan artikel yang baik mencerminkan kemampuan penulis dalam menyusun bahan-bahan yang tersedia hingga menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Tulisan artikel yang baik juga mencerminkan kemampuan penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan yang diinginkan penulis. Ia juga mencerminkan bahawa penulis menulis dengan secara meyakinkan, menarik minat pembaca terhadap pokok pembicaraan serta menyampaikan pengertian yang masuk akal dan cermat mengenai hal itu.Ia juga mencerminkan kemampuan penulis untuk mengkritik naskah tulisan pertamanya dan memperbaikinya. Tulisan artikel yang baik mencerminkan kemampuan penulis untuk mempergunakan ejaan dan tanda-tanda baca secara saksama, memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat -kalimat.
 
1 comments:

raden belandi said...

hy i'm an indonesian...
that's nice article :)
thanks for the information (y)

 

Template by Best Web Hosting